LightLogger Keylogger

6.9.2.0

รับรู้ได้ตลอดว่าตอนที่คุณไม่อยู่มีอะไรเกิดขึ้นกับพีซีของคุณบ้าง

4k

ให้คะแนนแอป

LightLogger Keylogger เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมของคุณเวลาที่คุณไม่ได้ใช้งานเครื่องอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ถูกเปิดใช้งาน เว็บเพจที่เข้าไปเยี่ยมชม คลิปที่คัดลอกไว้ที่คลิปบอร์ด เป็นต้น และแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ไม่มีทางรู้

เมื่อทำการติดตั้ง LightLogger Keylogger เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำในการเริ่มใช้งานแอปนี้ คือ คลิกที่เมนู Start Hidden Mode และจดจำรหัสที่คุณตั้งเอาไว้ใช้เวลาจะเข้าใช้งานอีกครั้งด้วย ถ้าเป็นค่าที่ตั้งมาแต่แรกในการเปิดใช้งานเมนูจะเป็น Ctrl+Alt+Shift+L

ในการใช้งานการตั้งค่าคุณสามารถตั้งค่าให้ชัดเจนไปเลยว่าข้อมูลแบบไหนที่คุณต้องการให้ LightLogger Keylogger สอดส่องให้ คุณสามารถตั้งเวลาภายในในการเซตเวลาระหว่างสกรีนชอต แต่ต้องระวังว่าถ้าคุณตั้งค่าให้ถ่ายสกรีนชอตมากเกินไปอาจจะทำให้พื้นที่บนฮาร์ดดิสเต็มไวเกินไปก็ได้

LightLogger Keylogger เป็นโปรแกรมประเภทสปาย ที่จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เหมือนเช่นโปรแกรมทั้งหมดที่อยู่ในประเภทเดียวกันนี้ และอย่าลืมเชียวว่าไม่มีใครชอบโดนแอบส่องหรอก
Uptodown X